Privacy Policy

Tại Công ty Da, quyền riêng tư và thông tin cá nhân của bạn là điều tối quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi không chia sẻ hoặc bán thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chỉ khi giao hàng, chúng tôi mới thông báo cho bạn địa chỉ chuyển phát nhanh nơi hàng hóa da có thể được gửi cho bạn.

Khi mua hàng được thực hiện trên trang web của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu tên, số điện thoại, địa chỉ nhà riêng, địa chỉ email của bạn để giao hàng, cung cấp và bản tin. Ngoài ra, chúng tôi cũng yêu cầu địa chỉ giao hàng và chi tiết phương thức thanh toán. Dữ liệu của bạn cho phép chúng tôi xử lý đơn đặt hàng của bạn được đặt với chúng tôi và cho bất kỳ phiếu mua hàng nào được gửi cho bạn.

Tại www.leathercompany.co.uk, chúng tôi không cung cấp chi tiết của bạn cho các cơ quan hoặc công ty bên ngoài cho mục đích tiếp thị. Chi tiết của bạn được sử dụng cho trang web này trong việc cho phép chúng tôi xử lý đơn hàng của bạn một cách kịp thời.

Chúng tôi thu thập các thông tin nào về bạn?

Chúng tôi thu thập thông tin về bạn khi bạn đăng ký với chúng tôi hoặc đặt hàng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ. Chúng tôi cũng thu thập thông tin khi bạn tự nguyện hoàn thành khảo sát khách hàng, cung cấp phản hồi và tham gia các cuộc thi. Thông tin sử dụng trang web được thu thập bằng cookie.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin về bạn như thế nào?

Chúng tôi thu thập thông tin về bạn để xử lý đơn hàng của bạn, quản lý tài khoản của bạn và, nếu bạn đồng ý, gửi email cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ khác mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn được thu thập từ trang web để cá nhân hóa các lần truy cập lặp lại của bạn vào trang web của chúng tôi.

Công ty Da sẽ không chia sẻ thông tin của bạn cho mục đích tiếp thị với các công ty bên ngoài Công ty Da.

Khi xử lý đơn đặt hàng của bạn, chúng tôi có thể gửi chi tiết của bạn đến và cũng sử dụng thông tin từ các cơ quan tham chiếu tín dụng và các cơ quan phòng chống gian lận.

Tiếp thị

Chúng tôi muốn gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi mà bạn có thể quan tâm. Nếu bạn đã đồng ý nhận tiếp thị, bạn có thể chọn không tham gia vào một ngày sau đó.

Bạn có quyền bất cứ lúc nào để ngăn chúng tôi liên lạc với bạn để tiếp thị.

Bạn có thể Hủy đăng ký hoặc Cập nhật Cài đặt Thông báo qua email

Truy cập thông tin và chỉnh sửa của bạn

Bạn có quyền yêu cầu một bản sao thông tin mà chúng tôi có về bạn. Nếu bạn muốn một bản sao của một số hoặc tất cả các thông tin cá nhân của bạn, xin vui lòng gửi email hoặc viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ sau. Chúng tôi có thể tính một khoản phí nhỏ cho dịch vụ này.

Chúng tôi muốn đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn là chính xác và cập nhật. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa hoặc xóa thông tin bạn cho là không chính xác.

Bánh quy

Cookie là các tệp văn bản được đặt trên máy tính của bạn để thu thập thông tin nhật ký internet chuẩn và thông tin hành vi của khách truy cập. Thông tin này được sử dụng để theo dõi việc sử dụng trang web của khách truy cập và lập các báo cáo thống kê về hoạt động của trang web.

Bạn có thể đặt trình duyệt của bạn không chấp nhận cookie và các trang web trên cho bạn biết cách xóa cookie khỏi trình duyệt của mình. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, một số tính năng của trang web của chúng tôi có thể không hoạt động.

Các trang web khác

trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web khác. Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho trang web này vì vậy khi bạn liên kết đến các trang web khác, bạn nên đọc chính sách bảo mật của riêng mình.

Thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi

Chúng tôi giữ nguyên chính sách bảo mật của chúng tôi theo đánh giá thường xuyên và chúng tôi sẽ đặt bất kỳ cập nhật nào trên trang web này. Chính sách bảo mật này được cập nhật lần cuối vào ngày 25 tháng 7 năm 2016.